Statystyka opisowa badanej grupy - strona 24

Badanie sprawozdań fginansowych

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1344

jest prawidłowe oraz rzetelnie i jasno przedstawia sytuację majątkową i finansową, jak też wynik finansowy badanej...

Egzamin - socjologia

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Socjologia
Pobrań: 350
Wyświetleń: 2695

ich właściwości na opisowe i wyjaśniające. Hipotezy opisowe to przypuszczenia o badanych właściwościach podmiotu...

Statystyka matematyczna

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Statystyka
Pobrań: 203
Wyświetleń: 1134

lub zjawiska. W statystyce matematycznej badaną zbiorowość statystyczną nazywa się populacją generalną...

Pogłębiony wywiad grupowy

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Sylwia Badowska
 • Badania jakościowe rynku
Pobrań: 273
Wyświetleń: 1533

bez intencji wyrażenia badanej rzeczywistości w sposób liczbowy i czysto opisowy uczestnicy dyskusji...

Zagadnienia ze statystyki

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Statystyka matematyczna
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1575

1. Wyjaśnij różnice między statystyką opisową a statystyką matematyczną. 2. Zdefiniuj następujące...

Socjologia-proces badawczy

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Hubert Kryczka
 • Socjologia administracji
Pobrań: 84
Wyświetleń: 973

innymi metodami. Ograniczenie: badane są małe grupy i społeczności. Badania sondażowe - celem badań...