Statystyka matematyczna - strona 74

Testy nieparametryczne, testy zgodności

  • Politechnika Wrocławska
  • prof. dr hab. inż. Ewaryst Rafajłowicz
  • Inżynierskie zastosowania statystyki
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1484

statystyki, która moŜe słuŜyć za test do weryfikacji hipotezy zerowej. Sposób postępowania przy testowaniu...

Ekonometria-zadania i teoria

  • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
  • Ekonometria
Pobrań: 28
Wyświetleń: 602

, a następnie wartość statystyki JB. 1 1  JB = n B1 + ( B2 − 3) 2 , 24 6  gdzie S= 1 n 2 ∑ et , n t =1 B1...

Public relations - wykład 5 (sem V)

  • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
  • Public relations w teorii i praktyce
Pobrań: 21
Wyświetleń: 854

i statystyk Korespondencja z czlonkami organizaci wspolwlasicielami kierownictwem filii Korespondencja...

Socjologia moralności - wykład 11

  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • Socjologia moralności
Pobrań: 28
Wyświetleń: 637

. Statystyki kryminalne Niektóre przestępstwa związane są z wiekiem. Piaget- Moralność wytworzona w grupie...