Statystyka matematyczna - strona 48

Zagadnienia zarządzania strategicznego

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • prof. dr hab. Halina Piekarz
 • Zarządzanie strategiczne
Pobrań: 448
Wyświetleń: 1568

- w oparciu o statystykę) w przypadkach stabilnych procesów (w których rzadko pojawiają się gwałtowne zmiany...

Zagadnienia zarządzania strategicznego czII

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • prof. dr hab. Halina Piekarz
 • Zarządzanie strategiczne
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1015

- w oparciu o statystykę) w przypadkach stabilnych procesów (w których rzadko pojawiają się gwałtowne zmiany...

Meteorologia i klimatologia - wszystko

 • Politechnika Gdańska
 • dr inż. Dariusz Gąsiorowski
 • Meteorologia i klimatologia
Pobrań: 0
Wyświetleń: 0

BUDOWA I SK AD ATMOSFERY ZIEMSKIEJ G ówne cechy atmosfery ziemskiej Atmosfera, czyli gazowa pow oka otaczaj ca Ziemi , stanowi fizyczn mieszanin gazów, które nie tworz ze sob zwi zków chemicznych. Gazy wchodz ce w sk ad powietrza w stosunku sta ym nazywane s sk adnikami atmosfery, natomiast ga...

Statystyka - pytanie 3

 • Politechnika Warszawska
 • dr Jędrzej Stanisławek
 • Statystyka
Pobrań: 0
Wyświetleń: 322

3. Na czym polega praca statystyków? Praca statystyków polega na: Zbieraniu danych (pomiarze...

Analiza struktury (zadania)

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Andrzej Czajkowski
 • Statystyka
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1309

Dr. Andrzej Czajkowski Statystyka Analiza struktury (zadania) ARKUSZ 1 ANALIZA STRUKTURY Zad.1...