Statystyka matematyczna zmienna losowa - strona 28

Metodologia badań społecznych

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Stanisława Byra
 • Metodologia badań społecznych
Pobrań: 1372
Wyświetleń: 4907

zmienną Statystyki opisowe dotyczą wartości badanej zmiennej i zależą od tego na jakiej skali...

Statystyka- ćwiczenia 4

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Katarzyna Kocot-Górecka
 • Statystyka
Pobrań: 21
Wyświetleń: 945

Zmienne losowe skokowe Na zbiorze zdarzeń elementarnych Ω={ zdefiniowano zmienną losową...

Przykładowe kolokwium- opracowanie

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Jolanta Rytel
 • Statystyka opisowa
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1988

odrzucić, gdy… 6. Przyjmując, że zmienna ma w populacji rozkład normalny, P (μ - 1,96σ ≤ X ≤ μ + 1,96σ...

Ekonometria- labratoira

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • dr inż. Alicja Byrska-Rąpała
Pobrań: 378
Wyświetleń: 2016

) H1: σ21 ≠ σ22 (wariancja odchyleń losowych jest zmienna) s12 =0,000941361=9*10 -4 2 2 s =0,001729731...