Statystyka matematyczna w badaniu zjawisk masowych - strona 11

Definicja zjawiska

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Paulina Iwaniak
 • Metodologia
Pobrań: 14
Wyświetleń: 777

B pociąga za sobą stwierdzenie ogólne. Ad.5. indukcja statystyczna Statystyka - bardzo rozwinięta...

Brzeziński, r.1-5+12

 • dr Krystyna Golonka
 • Psychologia empityczna
Pobrań: 672
Wyświetleń: 2191

z ważniejszych, która wpływa na przebieg badania. OIB leży u podłoża takich zjawisk jak:  Samospełniające...

Rodzaje i cechy informacji

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Marcin Szplit
 • Procesy informacyjne w zarządzaniu
Pobrań: 77
Wyświetleń: 2170

). (Z. Messner) Informacja ekonomiczna jest to każdy czynnik, np. automatyczne zestawienie statystyki...

Wydatki

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Ryszard Garbacz
 • Ekonometria
Pobrań: 49
Wyświetleń: 777

. Ankieta jest jednym z najszybszych sposobów badania zjawisk masowych i stosujemy ją zawsze w celu...

Klasyczny model regresji liniowej

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Ekonometria
Pobrań: 903
Wyświetleń: 2282

nieeksperymentalnych). Ekonometria – metody matematyczne i statystyczne stosowane do badania zjawisk ekonomicznych3...