Statystyka matematyczna hipotezy - strona 25

Nieparametryczne testy istotności

  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • Statystyka matematyczna
Pobrań: 49
Wyświetleń: 672

, że statystyka χ 2, przy założeniu prawdziwości hipotezy zerowej, ma asymptotyczny rozkład χ 2 o r – k –1...

Produkcja sprzedana

  • Uniwersytet Wrocławski
  • dr Ryszard Garbacz
  • Ekonometria
Pobrań: 7
Wyświetleń: 826

krytycznej tej statystyki, co oznacza, że przyjmujemy hipotezę H0 o braku autokorelacji. Za przyjęciem...

Podstawowe pojęcia statystyki

  • Uniwersytet Wrocławski
  • mgr Gerard Bartoń
  • Matematyka i statystyka matematyczna
Pobrań: 28
Wyświetleń: 973

PODSTAWOWE POJĘCIA STATYSTYKI: STATYSTYKA- nauka o metodach badania prawidłowości występujących...