Statystyka matematyczna hipotezy - strona 22

Rozkład dwuwymiarowy - zadania

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Katarzyna Kocot-Górecka
 • Statystyka
Pobrań: 63
Wyświetleń: 847

na naukę wszystkich przedmiotów (cecha x - godz.) oraz ocenę uzyskaną na egzaminie ze statystyki (cecha y...

Statystyka matematyczna - WZORY

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Statystyka matematyczna
Pobrań: 224
Wyświetleń: 805

STATYSTYCZNYCH HIPOTEZY NIEPARAMETRYCZNE Testowanie przy użyciu testu (statystyki) χ2 ni- liczność empiryczna n0...

Ekonometria repetytorium

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Ekonometria
Pobrań: 238
Wyświetleń: 2156

rachunku prawdopodobieństwa i statystyki matematycznej oraz algebrę liniową (rachunek macierzowy) Rys.1...

Przedmiot demografii i zakres badań

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Katarzyna Kulczyńska
 • Demografia
Pobrań: 70
Wyświetleń: 735

żołnierzy, pieniędzy) Według Francuza A. Landrego statystyka demograficzna pojawiła się w XVI w. (dżuma...

Lista poleceń 7: test χ2

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr Manfred Mączyński
 • Statystyka matematyczna
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1106

Statystyka matematyczna Lista poleceń 7: test χ2 1. Wyrób wytwarzany jest za pomocą dwóch metod...

Zestawy przykładowe

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Statystyka matematyczna
Pobrań: 91
Wyświetleń: 651

próby: n = 70 Średnia z próby = 2900, odchylenie std. = 300 Statystyka testowa: z = (2900 - 2500...

Ekonometria-wstęp

 • Ekonometria
Pobrań: 56
Wyświetleń: 917

, która wykorzystuje modele i sposoby wnioskowania statystyki matematycznej do analizy i opisu zjawisk ekonomicznych...