Starostwo - strona 24

Egzamin z polskiego

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Anna Rosner
 • Historia doktryn polityczno-prawnych
Pobrań: 210
Wyświetleń: 3136

Jodbalisz i Kazimierz Dogilusz - pracowici poddani wójtostwa Szedziun i Szmorlun, należącego do starostwa...

Podstawy Prawa wykłady

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Monika Szaraniec
 • Podstawy Prawa
Pobrań: 1057
Wyświetleń: 3374

"Roszczenie jest to możliwość domagania się od indywidualnie oznaczonej osoby konkretnego zachowania. Zachowanie to może polegać na działaniu, zaniechaniu lub znoszeniu. Osoba, której przysługuje roszczenie, posiada prawo do zwrócenia się do organów państwa o zastosowanie przymusu, gdy oso...

Ustrojowe prawo administracyjne - komplet wykładów

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Jacek Kowalski
 • Ustrój administracji publicznej
Pobrań: 672
Wyświetleń: 3626

in. zagadnienia takie jak: administracja publiczna, cechy administracji, podział prawa administracyjnego, normy prawa materialnego, podział administracji publicznej, organ administracji publicznej, klasyfikacja organów adm. publicznej, kompetencje organów administracji publicznej. W notatce znale...

Organizacja administracji terenowej

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. UMK dr hab. Agnieszka Skóra
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1344

pomocniczym samorządu (urząd gminy, starostwo, urząd marszałkowski), z wyjątkiem stosunku pracy nawiązanego...

Zarządzanie podatkami - wykłady

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • mgr Maria Jankowska
 • Zarządzanie podatkami
Pobrań: 343
Wyświetleń: 2086

województwa albo skarbnika jednostki samorządu terytorialnego - pracownikom urzędu gminy (miasta), starostwa...

Rachunkowość budżetowa notatki

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Maria Jankowska
 • Rachunkowość budżetowa
Pobrań: 1295
Wyświetleń: 3885

komórki geodezji umiejscowionej w Starostwie Powiatowym.) oraz WNiP Art. 4 ustęp 5 UoR Kierownik jednostki...

Prawo administracyjne i gospodarcze

 • Wyższa Szkoła Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I w Poznaniu
 • dr Krystyna Pawłowska
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 217
Wyświetleń: 1876

przynależne staroście z zakresu administracji - kieruje starostwem powiatowym skarbnika powiatu...

Wykladziki prawo

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Prawo gospodarcze
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1260

powiatu na czele ze starostą Powiatowa administracja zespolona: starostwo powiatowe, powiatowy urząd pracy...