Starostwo - strona 24

Egzamin z polskiego

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Anna Rosner
 • Historia doktryn polityczno-prawnych
Pobrań: 238
Wyświetleń: 3220

Jodbalisz i Kazimierz Dogilusz - pracowici poddani wójtostwa Szedziun i Szmorlun, należącego do starostwa...

Podstawy Prawa wykłady

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Monika Szaraniec
 • Podstawy Prawa
Pobrań: 1057
Wyświetleń: 3416

"Roszczenie jest to możliwość domagania się od indywidualnie oznaczonej osoby konkretnego zachowania. Zachowanie to może polegać na działaniu, zaniechaniu lub znoszeniu. Osoba, której przysługuje roszczenie, posiada prawo do zwrócenia się do organów państwa o zastosowanie przymusu, gdy oso...

Ustrojowe prawo administracyjne - komplet wykładów

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Jacek Kowalski
 • Ustrój administracji publicznej
Pobrań: 875
Wyświetleń: 4053

in. zagadnienia takie jak: administracja publiczna, cechy administracji, podział prawa administracyjnego, normy prawa materialnego, podział administracji publicznej, organ administracji publicznej, klasyfikacja organów adm. publicznej, kompetencje organów administracji publicznej. W notatce znale...

Organizacja administracji terenowej

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. UMK dr hab. Agnieszka Skóra
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1358

pomocniczym samorządu (urząd gminy, starostwo, urząd marszałkowski), z wyjątkiem stosunku pracy nawiązanego...

Zarządzanie podatkami - wykłady

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • mgr Maria Jankowska
 • Zarządzanie podatkami
Pobrań: 357
Wyświetleń: 2114

województwa albo skarbnika jednostki samorządu terytorialnego - pracownikom urzędu gminy (miasta), starostwa...

Rachunkowość budżetowa notatki

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Maria Jankowska
 • Rachunkowość budżetowa
Pobrań: 1365
Wyświetleń: 4025

komórki geodezji umiejscowionej w Starostwie Powiatowym.) oraz WNiP Art. 4 ustęp 5 UoR Kierownik jednostki...

Prawo administracyjne i gospodarcze

 • Wyższa Szkoła Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I w Poznaniu
 • dr Krystyna Pawłowska
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 217
Wyświetleń: 1897

przynależne staroście z zakresu administracji - kieruje starostwem powiatowym skarbnika powiatu...

Wykladziki prawo

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Prawo gospodarcze
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1316

powiatu na czele ze starostą Powiatowa administracja zespolona: starostwo powiatowe, powiatowy urząd pracy...