Starostwo - strona 19

Administracja drogowa - podstawa prawna.

  • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  • Infrastruktura techniczna miasta
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1428

marszałkowskiego, starostwa, urzędu miasta lub gminy albo pracowników jednostki organizacyjnej będącej zarządem...

Budowa krok po kroku - poradnik

  • Politechnika Warszawska
  • dr Małgorzata Walas
  • Budownictwo
Pobrań: 294
Wyświetleń: 3787

z ewidencji gruntów i budynków uzyskamy w odpowiednim wydziale w Starostwie Powiatowym, wydziale lub referacie...

Teoria i prawne podstawy samorządu

Pobrań: 462
Wyświetleń: 2128

teoria i prawne podstawy samorządu. Tematy, jakie są w nim poruszone, to m.in.: teoria naturalistyczna, teoria państwowa (państwowego samorządu), teoria polityczna (politycznego samorządu), modele państw unitarnych, wspólne cechy samorządu terytorialnego w Europie Zachodniej, typologie samorządu sp...