Stan nadzwyczajny - strona 22

Skrypt obszerny - Prawo

  • Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
  • Prawoznawstwo
Pobrań: 70
Wyświetleń: 896

Prawo konstytucyjne A) ZAGADNIENIA HISTORYCZNE: 1) Akty konstytucyjne przed 17.3.1921: a) dekret o najwyższej władzy reprezentacyjnej RP (22.11.1918), b) dekret o ordynacji wyborczej i wyborach do Sejmu Ustawodawczego (28.11.1918), c) uchwała Sejmu Ustawodawczego o powierzeniu J. Piłsudskiemu urzę...

Prawo wyznaniowe - wykłady

  • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
  • dr Grzegorz Koksanowicz
  • Religia
Pobrań: 287
Wyświetleń: 4186

do TK Art. 233 - ustanawiający zakaz ograniczania wolności sumienia i religii w stanach nadzwyczajnych...

Wykład - sejm i senat

  • Uniwersytet Warszawski
  • System polityczny RP
Pobrań: 28
Wyświetleń: 686

rozporządzenie ministra, akty prawne dotyczące: wojny i pokoju, mobilizacji, stanów nadzwyczajnych, skrócenia...