Stała gazowa - strona 27

Egzamin płyny

  • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
  • prof. dr hab. inż. Andrzej Olajossy
  • Mechanika płynów
Pobrań: 889
Wyświetleń: 6699

- indywidualna stała gazowa pV=nRT p/ρ=RT/μ z tego ρ=pμ/RT V=-m/ρ ; n=m/μ ; R=R*M pm/ρ=m R*μT/μ p/ρ= R*T ρ=p/ R*T...

Elektrody

  • Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1519

i wyraża się wzorem: E=E*+RT/nF ln E*- potencja³ normalny elektrody R - stała gazowa temp. w K n - liczba e...

Technika cieplna labolatoria

  • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1484

oznacza się w temp. 25°C i pod ciśn. 1013,25 hPa (1 atm.), przy założeniu, że produkty są w stanie gazowym...