Stała gazowa - strona 25

Instalacje gazowe

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Jan Ircha
 • Instalacje gazowe
Pobrań: 147
Wyświetleń: 3045

- ciśnienie gazu R - (uniwersalna) stała gazowa const - stała dla określonej ilośći gazu i ustalonego...

Fizyka budowli - cz. 2

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. inż. Dorota Bzowska
 • Fizyka budowli
Pobrań: 175
Wyświetleń: 3220

cieplarni właściwymi: cp - cv = R gdzie;R — uniwersalna stała gazowa - 8,314 J • mol-1 • Kstała fizyczna...

Zagadnienia do egzaminu

 • Politechnika Gdańska
 • Chemia Fizyczna
Pobrań: 273
Wyświetleń: 1253

roztworu ε - stała dielektryczna roztworu R - stała gazowa, T - temperatura log γ...

Chemia w kuchni - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • Chemia w życiu codziennym
Pobrań: 140
Wyświetleń: 2625

. W stanie gazowym wodę określa się mianem pary wodnej, a w stałym stanie skupienia - lodem. Słowo woda...

CHEMIA ŻYWNOŚCI

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Pobrań: 1106
Wyświetleń: 5040

Clausiusa-Clapeyrona aw - aktywność wody T - temperatura procesu ΔH - ciepło sorpcji R - stała gazowa...

Chemia ogólna odpowiedzi na egzamin

 • Politechnika Gdańska
 • dr Karol Makowski
 • Chemia ogólna
Pobrań: 371
Wyświetleń: 1309

podczas przyłączania elektronu do atomu pierwiastka w stanie gazowym. Różnica między energią substratów a produktów...