Stała gazowa - strona 22

Elektrochemia - zadania

  • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
  • Chemia Fizyczna
Pobrań: 147
Wyświetleń: 2100

.zred ] ln nF [ f .utl ] gdzie: R - stała gazowa = 8,314 J/mol⋅K T – temperatura F – stała Faradaya = 96...

Chemia fizyczna - kolorymetr - omówienie

  • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
  • Chemia Fizyczna
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1176

. We wszystkich obliczeniach przyjęliśmy temperaturę T=298K,stałą gazową R=8,314[J/mol*K], stałą Faradaya F=96500[C]. Użyte...

Gazy w wodzie morskiej

  • Akademia Morska w Gdyni
  • Wpływ falowania
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1204

chemicznie i faktycznie o pochłaniającej zdolności CO 2 przez wodę morską decyduje nie tylko CO2 w stanie...

Proces spalania - omówienie

  • Politechnika Wrocławska
  • Wentylacja i pożarnictwo
Pobrań: 49
Wyświetleń: 630

, m3/s, m -strumień masy tego powietrza, kg/s, R -indywidualna stała gazowa powietrza świeżego, J/(kg...

Wentylacja kopalń - pytania

  • Politechnika Wrocławska
  • Wentylacja kopalń
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1519

, jeśli jego temperatura na termometrze suchym wynosi ts = 22.4°C, a stała gazowa tego powietrza jest równa R = 288.3 J...