Stężenie molowe - strona 8

Chłodzenie i zamrażanie, sem IV

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • dr hab. inż. Paweł Glibowski
 • Technologia żywności
Pobrań: 154
Wyświetleń: 889

powoduje rekrystalizację Gdzie: ∆tkrz- obniżenie temp. krzepnięcia CM- stężenie molowe K- stała krioskopowa...

Kinetyka reakcji - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • prof. nzw. dr hab. inż. Tadeusz Hofman
 • Laboratorium termodynamiki i chemii fizycznej
Pobrań: 28
Wyświetleń: 497

jako: gdzie a, b, x, y są współczynnikami stechiometrycznymi [A], [B], [X], [Y] - stężenia molowe reagentów...

Koloidy - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • prof. nzw. dr hab. inż. Tadeusz Hofman
 • Laboratorium termodynamiki i chemii fizycznej
Pobrań: 105
Wyświetleń: 742

z biurety elektrolit jest rozcieńczony przez próbkę zolu. Obliczyć stężenie molowe jonów wchodzących w skład...

Całkowanie równań - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. Tadeusz Hofman
 • Temodynamika techniczna i chemiczna
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1253

) Czasowa pochodna stężenia molowego reagenta(substratu lub produktu) (c) Kamil Paduszyński 2010 1 dcR υR dt...

Sprawozdanie - jodki i jodany

 • Politechnika Warszawska
 • prof. nzw. dr hab. inż. Tadeusz Hofman
 • Laboratorium termodynamiki i chemii fizycznej
Pobrań: 49
Wyświetleń: 588

[A], [B] - stężenia molowe substratów [X], [Y] - stężenia molowe produktów W naszym przypadku równanie...