Stężenie molowe - strona 4

Chemia analityczna - egzamin 3

 • Politechnika Gdańska
 • Nowicki
 • Chemia analityczna
Pobrań: 189
Wyświetleń: 1148

? ………………………………………. ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………. 16.Oblicz stężenie molowe 69% kwasu azotowego o gęstości ….. (Mm = 63 g/ mol...

Prężność pary - wykład

 • Uniwersytet Gdański
 • Chemiczne zagrożenia środowiska
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1239

cząstkowym Pi (atm) W roztworze wodnym obecność substancji wyraża się stężeniem molowym CW (mol/L...

Wykład - alkacymetria

 • Politechnika Wrocławska
 • Chemia analityczna
Pobrań: 1869
Wyświetleń: 2849

: 23,15; 23,05; 23,12 cm3. Jakie jest stężenie molowe roztworu KOH? Odp: X = (23,15+23,05+23,12)/3 = 23,1...

Spektrofluorymetria wejść - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • prof. nzw. dr hab. inż. Kamil Wojciechowki
 • Laboratorium analizy instrumentalnej
Pobrań: 77
Wyświetleń: 2870

z 200cm^3 0,02 molowego HCl. Oblicz stężenia roztworu. (objętości i stężenia molowe były chyba mniej...

Wpływ siły jonowej - omówienie

 • Politechnika Śląska
 • Fizykochemiczne metody analiz
Pobrań: 105
Wyświetleń: 875

wzorcowych i kreśląc zależność Abs= f(stężenie molowe fioletu).Roztwory bazowe otrzymane przez rozcieńczenie...

Chemia ćwiczenia

 • Politechnika Śląska
 • dr inż. Edyta Hetmaniok
 • Chemia
Pobrań: 91
Wyświetleń: 3045

. Jakie jest jego stężenie molowe? dane: ms=12,5000g V=200cm3 =0,200dm3 M=40g/mol Korzystamy ze wzoru na stężenie molowe CM=n...

Prawo Raoulta i henrego - omówienie

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Chemia Fizyczna
Pobrań: 63
Wyświetleń: 854

stężenia molowe początkowych roztworów. Zgodnie z instrukcją zmontowaliśmy zestaw destylacyjny...