Sprawność fizyczna - strona 31

Ćwiczenia projektowe

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Henryk Kozarowicz
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1750

sportowej oraz budowa nowych obiektów sportowych - m.in. skate park, rally cross, • podnoszenie sprawności...

Przedmiot i zadania psychologii

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Katarzyna Kreczmańska-Gigol
 • Analiza ekonomiczna
Pobrań: 42
Wyświetleń: 931

1.Przedmiot i zadania psychologii. Psychologia - nauka o zjawiskach psychicznych. Termin w użyciu od XVIII wieku. Wtedy też ukazały się dwie prace Wolffa: „psychologia - empiryka”; „psychologia - racjonalizm” Bardzo długo traktowano psychologię jako naukę o życiu umysłowym, zjawiskach i warunkach ...

Edukacja zdrowotna - opracowanie pytań

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Barbara Woynarowska
 • Edukacja zdrowotna
Pobrań: 399
Wyświetleń: 2184

. prawidłowość masy ciała) i sprawności fizycznej; Subiektywne: gdy oceny różnych aspektów zdrowia dokonują sami...

Zjawiska dezorganizujśce i patologiczne w zakładzie pracy

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Polityka społeczna i zdrowotna
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1358

ZJAWISKA dezorganizujące i patologiczne w zakładzie pracy. Źródła, rodzaje dezorganizacji i patologii społecznej. Każdy zakład pracy będąc organizacją społeczna, a więc grupą zmierzającą do realizacji określonych celów w sposób zorganizowany, może być efektywny w swoim działaniu tylko wówczas, gdy...

Biomedyka- wiedza w pigułce

 • Uniwersytet Rzeszowski
 • prof. dr hab UR Anna Radochońska
Pobrań: 1078
Wyświetleń: 4480

Zagadnienia przedstawione w notatce poruszają następujące kwestie: definicje rozwoju, auksologia, składowe procesu rozwoju opracowane przez: Eberta, Bonniera, Wolańskiego. Dodatkowo porusza zagadnienie jakim jest samoregulacja procesu ontogenezy, czynniki rozwoju osobniczego, Teoria limitowaneg...

Filozofia - wykłady, dr Kusak

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Leszek Kusak
 • Filozofia
Pobrań: 595
Wyświetleń: 4641

nie są dobrami samoistnymi - rzeczy cielesne - sprawność fizyczna, zdrowie - są środkami w dążeniu do celu...