Sportowiec - strona 26

Hotel Lubicz - projekt

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Wioletta Dryl
 • Strategie konkurencji
Pobrań: 455
Wyświetleń: 1855

to możliwość utworzenia specjalnej oferty dla Sportowców, mającej na celu poprawę ich stanu zdrowia...

Globalizacja - opracowanie tematu

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • prof. UJK dr hab. Irena Fudali
 • Socjologia
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1099

sportowcy, artyści, w pewnym stopniu naukowcy. Nieustan­nie zmieniają oni miejsce pobytu, krążą po świecie...

Biuro do spraw Narkomanii

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Halina Rotkiewicz
 • Pedagogika
Pobrań: 14
Wyświetleń: 819

przede wszystkim nasze lub zaprzyjaźnione zespoły. spotkania z ciekawymi ludźmi (aktorami, sportowcami czy też ludźmi wyzwolonymi z nałogu...

System motywacyjny

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ I WARTOŚCIĄ KAPITAŁU LUDZKIEGO ORGANIZACJI
Pobrań: 98
Wyświetleń: 966

, mogą być kwiaty; dla sportowców motywacja do uzyskiwania lepszych wyników mogą być medale, puchary, nagrody i in...

Od starożytności do KEN-opracowanie

 • Uniwersytet Przyrodniczo–Humanistyczny w Siedlcach
 • dr Aneta Niewęgłowska
 • Historia wychowania i myśli pedagogicznej
Pobrań: 0
Wyświetleń: 0

on w sobie zalety doskonałego sportowca z cnotami gorliwego obywatela. Dzieci do siódmego roku życia pozostawały...

Platon- ćwiczenia

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia myśli politycznej
Pobrań: 119
Wyświetleń: 924

rodziny i od małego kształcił tężyznę ciała i umysłu. Był bardzo dobrym sportowcem, a dzięki swoim...

Materiały z fizjologii

Pobrań: 301
Wyświetleń: 1876

56. DYFUZJA – SAMORZUTNE PRZEMIESZCZANIE SIĘ CZĄSTEK POD WPŁYWEM RÓŻNIC ICH STĘŻENIA W RÓŻNYCH CZĘŚCIACH UKŁADU. DYFUZJA PROWADZI DO RÓWNOMIERNEGO ROZPRZESTZRENIANIA SIĘ CZASTEK (WYRÓWNANIA STĘŻEŃ) Przez oddychanie rozumie się proces wymiany gazów między żywym organizmem a otaczającym środowiskiem...