Spektroskopia IR

Spektroskopia Ramana - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • dr hab. inż. Bogdan Aleksy Boduszek
 • Spektroskopowe metody identyfikacji związków
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1246

. Jednakże jest on niezwykle cenny ponieważ pozwala „spojrzeć” na cząsteczki, które są „niewidzialne” w spektroskopii IR lub MW...

Ćwiczenia - spektroskopia

 • Uniwersytet Gdański
 • dr hab. Piotr Mucha
 • Analiza chemiczna biomoleku
Pobrań: 231
Wyświetleń: 1274

o spektroskopia IR o spektroskopia UV-VIS o spektroskopia fourierowska o spektroskopia rentgenowska...

Spektroskopia - omówienie

 • Politechnika Śląska
 • Fizykochemiczne metody analiz
Pobrań: 21
Wyświetleń: 812

od zakresu długości stosowanej fali elektromagnetycznej rozróżnia się: Spektroskopię IR - w której stosuje...

Analiza widm spektroskopowych- opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • prof. dr hab. inż. Paweł Kazimierz Kafarski
 • Podstawy chemii organicznej
Pobrań: 357
Wyświetleń: 1701

z metylową, które to jest konieczne, aby związek ten móc zaliczyć do metyloketonów. Spektroskopia IR...

Diagram Jabłońskiego - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • dr hab. inż. Krystyna Palewska
 • Spektroskopowe metody identyfikacji związków
Pobrań: 714
Wyświetleń: 3934

” na stronie 96 Reguły wyboru przejść w spektroskopii IR i ramanowskiej. Jakie ruchy występują w cząsteczce CO2...