Spadkodawca - strona 40

Organy ochorny prawnej

 • Uniwersytet Gdański
 • mgr Stanisław Zyskowski
 • Historia państwa i prawa polskiego
Pobrań: 105
Wyświetleń: 945

ORGANY OCHRONY PRAWNEJ 1.Sądy Powszechne 1.1 Struktura do 1950 *początkowo utrzymano ustrój z 2RP z 1928 - Sądy grodzkie + sądy pracy (powiązane przez system środków odwoławczych) - Sądy okręgowe + wydziały handlowe (1 sędzia okręgowy + 2 ławników) - Sądy apelacyjne - Sąd Najwyższy *podział te...

Zarys postępowania cywilnego

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Tomasz Demendecki
 • Zarys postępowania cywilnego w sprawach gospodarczych
Pobrań: 161
Wyświetleń: 4606

. Do jurysdykcji krajowej należą sprawy spadkowe, jeżeli spadkodawca w chwili śmierci miał obywatelstwo polskie...

Elementy i czynności prawne

 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • dr Aldona Rita Jurewicz
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 336
Wyświetleń: 2065

przed sądem interpretację testamentu wg woli spadkodawcy przeciw literalnej wykładni użytych słów. Proces...

Prawo rzeczowe - Rodzaje rzeczy

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • prof. UEK Janusz Koczanowski
 • Prawo i ochrona własności intelektualnej
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1379

, niż sam posiada. Umowne - najczęściej (kupowanie, etc.) W drodze spadku - spadkodawca...

Dochody JST-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Samorząd Terytorialny
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1295

majątkowych tytułem zachowku, jeżeli uprawniony nie uzyskał go w postaci uczynionej przez spadkodawcę...

Definicja prawa międzynarodowego - wykład

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr hab. Anna Przyborowska-Klimczak
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 42
Wyświetleń: 644

spadków to spadkodawca musi umrzeć, by spadkobierca mógł spadek przejąć. Ale tu państwo nie musi przestać...

Wzory pism procesowych

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1869

Częstochowa, dniaDo Sądu Okręgowego I Wydział Cywilny w Częstochowie Wartość przedmiotu zaskar enia: zł. APELACJA Od wyroku Sądu Rejonowego w Częstochowie Wydział z dnia sygn. akt Zaskar am w (nale y podać czy orzeczenie zaskar ane jest w części czy w całości) wyrok Sądu Rejonowego w Częs...