Spadkodawca - strona 37

Historia Państwa i prawa polskiego - Prawo feudalne

 • Uniwersytet Łódzki
 • prof. nadzw. dr. hab Jacek Matuszewski
 • Historia państwa i prawa polskiego
Pobrań: 196
Wyświetleń: 2415

dr.hab Jacek Matuszewski. Notatka składa się z 57 stron. ...st to prawo zwyczajowe (prawo niepisane) i jest ono także prawem nieterytorialnym (prawo partykularne). Partykularyzm: możemy wyróżnić partykularyzm geograficzny i osobowy. Prawo polskie w różnych dzielnicach przewidywało nieco inne p...

Łacińska terminologia prawnicza-tłumaczenia 1

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • prof. dr hab. Jan Zabłocki
 • Łacińska terminologia prawnicza
Pobrań: 329
Wyświetleń: 1183

jednorazowym aktem spadkobrania wstępuje w     ogół praw majątkowych jakie przysługiwały spadkodawcy. nemo plus...

Prawo rzymskie - Actio ex stipulatu

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 168
Wyświetleń: 2394

ZOBOWIĄZANIA1) Zobowiązania jednostronne i 2stronnie zobowiązujące. - Jednostronnie zobowiązujące to takie gdzie jedna strona była tylko wierzycielem, a druga tylko dłużnikiem (pożyczka); istniała tu też prosta ochrona procesowa, gdyż było tylko jedno powództwo. - 2stronnie zobowiązujące to takie gd...

Cywil urz

 • Uniwersytet Rzeszowski
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1442

Istota zobowiązania. Przepisy prawa zobowiązań zawarte są w księdze trzeciej KC zatytułowanej „Zobowiązania“. Księga ta dzieli się na dwie części : ▪ Ogólną- art. 353-534- zobowiązania w ogóle ▪ Szczególną- art. 535-931-unormowania dotyczące poszczególnych stosunków zobowiązaniowych, zwłaszcza ...

Prawo - egzamin - Ustawa

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Wardzała
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 672
Wyświetleń: 2569

ustawowe spadkodawca nie zostawił testamentu testament okazał się nieważny w pierwszym rzędzie dziedziczą...

Wstęp do prawoznawstwa

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr hab. Bartosz Wojciechowski
 • Wstęp do prawoznawstwa
Pobrań: 1106
Wyświetleń: 2660

spadkodawcy sprawy majątkowe: 75tyz zł - sąd okręgowy jako sąd...

Nadpłata, deklaracja - wykład

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr hab. Romuald Kalinowski
 • Prawo finansowe
Pobrań: 7
Wyświetleń: 665

wysokość zobowiązania podatkowego spadkodawcy określona je nienależnie lub w wysokości większej od należnej...

Własność - prawo rzymskie

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1155

(czyli śmierć spadkodawcy) + mógł nadać niewolnikowi obywatelstwo!; ochrona przez rei vindicatio i actio...

Podmioty prawa cywilnego - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Janusz Andrzej Zymonik
 • Prawo cywilne i handlowe
Pobrań: 42
Wyświetleń: 756

paragrafu 2 k.c. przewiduje, że dziecko już poczęte w momencie śmierci spadkodawcy może po nim dziedziczyć...

Opracowanie testów

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr hab. Tomasz Gruszecki
 • Finanse publiczne
Pobrań: 294
Wyświetleń: 1057

się na: cele wskazane przez darczyńcę lub spadkodawcę; cele wskazane w ustawie lub w uchwale na podstawie...