Spadkodawca - strona 35

Prawo finansowe - zagadnienia

 • Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu
 • Prawo finansowe
Pobrań: 315
Wyświetleń: 1421

współwłasności, zachowku, jeżeli uprawniony nie uzyskał go w postaci uczynionej przez spadkodawcę darowizny...

Dokument w prawie - opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • dr Marek Leśniak
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 49
Wyświetleń: 2051

holograficzny – w całości napisany przez spadkodawcę ręcznie, podpisany przez niego i opatrzony datą (Art. 949...

Prawo rzymskie - Ustawa XII tablic

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr hab. Andrzej Gaca
 • Powszechna historia państwa i prawa
Pobrań: 301
Wyświetleń: 1204

Pojęcie prawa: Ius - prawo ludzkie; fas - prawo boskie Prawo przedmiotowe, a podmiotowe Intuicyjne pojmowanie - sztuka stosowania tego, co dobre i słuszne Kazuistyka - przyczyny (indywidualne sytuacje konfliktowe), skutki (ustawodawstwo Justyniana), próby przezwyciężenia - usiłowania systematyza...

Łacińskie paremie 2-opracowanie

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • prof. dr hab. Jan Zabłocki
 • Łacińska terminologia prawnicza
Pobrań: 70
Wyświetleń: 959

voluntas defuncti usque ad vitae supremum exitum (D.34.4.4) - Wola spadkodawcy może być zmieniona...

Weksel i prawo wekslowe

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Finanse
Pobrań: 49
Wyświetleń: 952

weksla wydanie weksla jego nabywcy przez dziedziczenie - spadkobierca nabywa wszelkie prawa spadkodawcy...

Jednostka budżetowa - wykład

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr hab. Romuald Kalinowski
 • Prawo finansowe
Pobrań: 98
Wyświetleń: 749

w ustawie lub uchwale, na podst. której utworzono te środki; cele wskazane przez darczyńcę lub spadkodawcę...

Prawo podmiotowe - system prawny

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. Dragun-Gertner
 • Prawo cywilne
Pobrań: 63
Wyświetleń: 875

nie mogą pozbawić cech dziedziczności prawa podmiotowego -w określonych prawem granicach, spadkodawca...