Spadkodawca - strona 34

Podatek, podatnicy - obszerny wykład

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr hab. Romuald Kalinowski
 • Prawo finansowe
Pobrań: 91
Wyświetleń: 721

ze spadkodawcą ). 9. Kryterium: przeznaczenie dochodów z podatku a. podatek ogólny - przeznaczenie wpływów...

Podatki-zagadnienia

 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • System podatkowy
Pobrań: 112
Wyświetleń: 2079

podatkowego majątkowe prawa i obowiązki spadkodawcy, ale i również prawa niemajątkowe związane z prowadzoną...

Nadużycie prawa podmiotowego

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Hubert Kaczmarczyk
 • Prawo cywilne z umowami w administracji
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1029

( uporczywe postępowanie wbrew woli spadkodawcy w sposób sprzeczny z zasadami współżycia społecznego uznane...

ZASTAW

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Hubert Kaczmarczyk
 • Prawo cywilne z umowami w administracji
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1169

to, że wierzycieli spadkodawcy nie zostaną w pełni zaspokojeni, np: spadek= 300 długi= 600 Jeśli spadkobierca...

Władza rodzicielska

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. T. Justyński
 • Prawo rodzinne
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1092

lub testamencie - takim majątkiem zarządza osoba wyznaczona przez darczyńcę lub spadkodawcę, a w przypadku braku...

Właściwości sądu - omówienie.

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Halina Laskowska
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 49
Wyświetleń: 854

, rozrządzeń testamentowych przed sąd ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy Powództwo z tytułu...

Sukcesja w prawie administracyjnym

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr hab. Krystian M. Ziemski
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 0

spadkobrania, gdzie a spadkobierca wst ę powa ł w ogó ł praw i obowi ą zków spadkodawcy (wyj ą wszy...

Podatki i opłaty loklane

 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • System podatkowy
Pobrań: 161
Wyświetleń: 3087

i ciężarów zalicza się m.in. koszty choroby spadkodawcy, obowiązek wykonania zapisów i poleceń zawartych...

Rodzaje prawa

 • Uniwersytet Łódzki
 • prof. nadzw. dr. hab Jacek Matuszewski
 • Historia państwa i prawa polskiego
Pobrań: 224
Wyświetleń: 2814

Zmarły nazywany jest spadkodawcą, a następca to spadkobierca lub dziedzic. Otwarcie spadku- ustalenie...