Spadkodawca - strona 33

Prawo cywilne PELNE - Prawo

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1274

1. Pojęcie i systematyka prawa cywilnego. Prawo cywilne - to zespół norm prawnych regulujących stosunki majątkowe między równorzędnymi podmiotami prawa, normuje stosunki prawne o charakterze niemajątkowym, szczególnie zaś chroni dobra osobiste, np. zdrowie, nazwisko, twórczość naukową, artystyczną, ...

Prawo Cywilne - wykłady

 • Prawo cywilne
Pobrań: 238
Wyświetleń: 2814

Ma 67 stron. Omawia takie zagadnienia jak: pojęcie i systematyka prawa cywilnego, źródła prawa cywilnego, pojęcie i struktura stosunku cywilnoprawnego, normy prawa cywilnego, zdolność prawna osób fizycznych, pojęcie i rodzaje praw podmiotowych, zawarcie umowy, czynności prawne realne i konsensualne...

Słownictwo i paremie z rzeczy - wykład

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Dr Krzysztof Szczygielski
 • Łacińska terminologia prawnicza
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1323

supremum exitum Wola spadkodawcy może być zmieniona aż do chwili śmierci 3. Hereditas nihil aliud est, quam...

Wykład - Prawo - definicja

 • Uniwersytet Warszawski
 • Państwo i prawo
Pobrań: 14
Wyświetleń: 665

stosunku prawnego nie uregulowały tej kwestii inaczej, np. jeżeli spadkodawca nie sporządził testamentu...

Pojęcie osoby prawnej - Skarb Państwa

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • dr Roman Siuda
 • Prawo dla ekonomistów
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1477

, nie może sporządzić testamentu, ani w ogóle być spadkodawcą, nie może zawrzeć związku małżeńskiego, sprawować władzy...

Dziedziczenie gospodarstwa

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr hab. inż. Henryk Jan Stoksik
 • Prawo rolne
Pobrań: 28
Wyświetleń: 721

będącej spadkodawcą tego posiadacza lub jego wstępnego, może żądać, aby Skarb Państwa przeniósł...