Spadkodawca - strona 31

Wykładnia oświadczeń woli

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Prof. Olejniczak
 • Prawo cywilne
Pobrań: 77
Wyświetleń: 658

, aby zapewnić „możliwie najpełniejsze urzeczywistnienie woli spadkodawcy”. Czysto osobisty charakter...

Testament

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Prof. W. Dajczak
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1750

stawał się sui iuris mógł to być pogrobowiec, o ile do momentu śmierci spadkodawcy znajdował...

Osoby fizyczne i prawne-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo prywatne międzynarodowe
Pobrań: 119
Wyświetleń: 973

: ważności testamentu i innych czynności prawnych na wypadek śmierci rozstrzyga prawo ojczyste spadkodawcy...

Katalog źródeł prawa

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • prof. dr hab. Wojciech Dajczak
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1057

. Jak pogodzić szacunek dla żony i spadkodawcy? Prawo nie dawało wówczas odpowiedzi. Quintus kazał złożyć...

Historia państwa i prawa - wykład 4

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Powszechna historia państwa i prawa
Pobrań: 77
Wyświetleń: 749

spadkodawcy, przy czym potomkowie wyłączali pozostałych krewnych tej grupy) i obszerniejsze (inni krewni do 7...