Spadkodawca - strona 26

Podatek i jego płatnicy

 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • dr Andrzej Buczek
 • Prawo podatkowe
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1162

przez płatników. Dług spadkodawcy Dłużnicy spadkodawcy lub osób, którym przysługują wierzytelności z tytułu zapisu...

2. Oprocentowanie lokat

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Matematyka finansowa
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1918

z kapitalizacją miesięczną złoŜoną przy rocznej stopie 6%. śyczeniem spadkodawcy było dokonanie takiego podziału...

Kodeks cywilny - Stosunki cywilno - prawne

 • Uniwersytet Łódzki
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1267

©Kancelaria Sejmu s. 1/207 USTAWA z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny Księga pierwsza Część ogólna Tytuł I Przepisy wstępne Art. 1. Kodeks niniejszy reguluje stosunki cywilno-prawne między osobami fizycznymi i osobami prawnymi. Art. 3. Ustawa nie ma mocy wstecznej, chyba że to wynika z jej...

Kodeks cywilny 2008

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Prawo cywilne
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1519

), jak i wszelkiego rodzaju obciążenia (zobowiązania), np. wynikające z zaciągniętych przez spadkodawcę kredytów...

Małżeńskie ustroje majątkowe

 • Policealne Studium Kształcenia Kadr (Zielona Góra)
 • Anna Ochocka-Kaliciak
 • Prawo rodzinne
Pobrań: 147
Wyświetleń: 2401

przez dziedziczenie, zapis lub darowiznę, chyba że spadkodawca lub darczyńca inaczej postanowił, 3) przedmioty...

Forma oświadczenia woli

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Prof. Olejniczak
 • Prawo cywilne
Pobrań: 91
Wyświetleń: 728

musi być własnoręcznie napisany przez spadkodawcę. Podpis - brak definicji w przepisach - wykładnia językowa, systemowa...