Spadkodawca - strona 24

Sentencje prawa spadkowego

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Łacińska terminologia prawnicza
Pobrań: 70
Wyświetleń: 994

defuncti usque ad vitae supremum exitum. Wola spadkodawcy może być zmieniana aż do chwili śmierci. Cfr. art...

Sylabus z prawa cywilnego

 • Politechnika Warszawska
 • dr Cezary Woźniak
 • Prawo cywilne
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1197

za szkody. 15. Spadek /pojecie, otwarcie, spadkodawca, spadkobiercy/. Dziedziczenie /ustawowe, testamentowe...

Spadek - przepisy prawne

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Hubert Kaczmarczyk
 • Prawo cywilne z umowami w administracji
Pobrań: 0
Wyświetleń: 560

także koszty pogrzebu spadkodawcy w takim zakresie, w jakim pogrzeb ten odpowiada zwyczajom przyjętym w danym...

Testament i swoboda testowa

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Hubert Kaczmarczyk
 • Prawo cywilne z umowami w administracji
Pobrań: 7
Wyświetleń: 791

spadkodawcy i jego otoczenia, czego nie gwarantuje sztywny i obiektywny system na którym opiera się np...

Wyklady-prawo

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Dorota Ruszkiewicz
 • Prawo cywilne
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1022

Prawo Cywilne  1.  Stosunkiem prawnym  jest stosunek społeczny uregulowany przez prawo, podmioty  tego  stosunku  maja  wobec  siebie  prawa  i  obowiązki  gwarantowane  możliwością  użycia przymusu państwowego.  stosunek cywilnoprawny  to stosunek prawny uregulowany przez prawo cywilne  Elementy s...