Spadkodawca - strona 20

Czynności prawne-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo prywatne międzynarodowe
Pobrań: 21
Wyświetleń: 798

spadkodawcy z chwili dokonania tych czynności. Wystarcza jednak zachowanie formy przewidzianej przez prawo...

Przepisy intertemporalne

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Hubert Kaczmarczyk
 • Prawo cywilne z umowami w administracji
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1064

spadkodawcy, jeśli ustawa nie stanowi inaczej. Pojęcie spraw spadkowych należy rozumieć przy tym szeroko...

Otwarcie spadku i jego następstwa

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr hab. Jadwiga Stefania Pazdan
 • Prawo spadkowe
Pobrań: 70
Wyświetleń: 917

na jego następce lub następców prawnych. Chwilą otwarcia spadku jest chwila śmierci spadkodawcy...

Zapisy prawne - wykład.

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 35
Wyświetleń: 693

legatów Z a p i s ( l e g a t ) - rozporządzenie ostatniej woli, na podstawie którego spadkodawca udziela...

Testamenty publiczne.

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 14
Wyświetleń: 693

spadkodawca sporządził jednocześnie dwa testamenty pretor obydwu udzielał bonorum possessio secundum tabulas...