Spękanie - strona 26

Geologia Ogólna Procesy egzogeniczne 3

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Geologia
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1442

kryoturbacyjne Roślinność stref: tundry i stepu Skały podłoża spękane przez zamróz 39 Strefa peryglacjalna 40...

Optymalne odprężenie gruntu

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. inż. Anna Siemińska-Lewandowska
 • Podstawy budownictwa podziemnego
Pobrań: 14
Wyświetleń: 560

, 6,35). Po przekroczeniu wytrzyma­łości szczytowej, spójność próby zmniejsza się na skutek spękań. Próba...

Rzeźba Karkonoszy

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Kompleksowa geografia fizyczna polski
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1099

zróżnicowanego składu mineralogicznego, gęstości i orientacji spękań w nierównomiernym wietrzeniu granitu...

Właściwoćci markoskopowe minerałów

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr Horst Antosiak
 • Geologiczne podstawy gleboznawstwa
Pobrań: 70
Wyświetleń: 994

drobnych próżni, banieczek gazów i spękań. Połysk. Jest to cecha powierzchni minerału (jego ścian bądź...

Sadownictwo-egzamin

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • dr hab. Emilian Pitera
 • Sadownictwo
Pobrań: 245
Wyświetleń: 2023

i całkowite lub całkowite uszkodzenie systemu korzeniowego. Podłużne spękanie pni lub grubszych konarów...

Geologia - Wykład 4

 • Politechnika Śląska
 • Geologia
Pobrań: 28
Wyświetleń: 812

przemieszcza się ku powierzchni ziemi poprzez rozłamy tektoniczne, uskoki, spękania i szczeliny oraz pustki...