Spękanie - strona 16

Infrastruktura transportu

 • Politechnika Warszawska
 • dr Eugeniusz Kuźmiński
 • Algebra
Pobrań: 245
Wyświetleń: 1883

nośności uwaŜa się za przekroczony, jeśli wystąpią spękania zmęczeniowe nawierzchni obejmujące 20...

Badania makroskopowe-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Maria Szcześniak
 • Mechanika gruntów
Pobrań: 168
Wyświetleń: 868

osiągnie jednakowa grubość na całej długości, ok. 3 mm. Jeśli wałeczek nie wykazuje spękań i nie łamie...

Złoża nieforemne - omówienie

 • dr inż. Tadeusz Rembielak
 • Technika podziemnej eksploatacji złóż
Pobrań: 0
Wyświetleń: 840

Złoża nieforemne: Żyły- są to złoża kp. Uż. Powstałe przez wypełnienie szczelin i spękań skorupy...

Hydrologia i hydrogeologia-test końcowy

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr Andrzej Moryl
 • Hydrologia i hydrogeologia
Pobrań: 105
Wyświetleń: 994

przeprowadzenie analizy areometrycznej i sporządzenie wykresu uziarnienia obserwowanie wyglądu i charakteru spękań...