Spór zbiorowy - strona 10

Prawo pracy - wykłady

  • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
  • dr hab. Grzegorz Gołdziewicz
  • Prawo pracy
Pobrań: 525
Wyświetleń: 1253

1. Pojęcie i przedmiot prawa pracy Prawo pracy to gałąź prawna obejmująca ogół norm prawnych regulujących stosunki pracy oraz stosunki społeczne prawnie związane ze stosunkami pracy. Regulacją tej dziedziny prawa jest objęta działalność podejmowana w celach zarobkowych. Cechy stosunku pracy: M...

Wolność pokojowych zgromadzeń i zrzeszania się 2

  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • dr hab. Bożena Gronowska
  • Prawa człowieka i etyka zawodowa funkcjonariuszy służb państwowych
Pobrań: 126
Wyświetleń: 819

(spory zbiorowe, rokowania z pracodawcami) mimo to ETPC uznał je za zrzeszenie w rozumieniu art. 11 EKPC...

Ustawa o związkach zawodowych

  • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1715

z ustawą. 3. Odpowiedzialność za kierowanie nielegalnym strajkiem określa ustawa o rozwiązywaniu sporów...

Ustawa o związkach zawodowych

  • Uniwersytet Warszawski
  • dr Tomasz Słomka
  • System polityczny RP
Pobrań: 21
Wyświetleń: 546

sporów zbiorowych. Art. 36. [Skreślenie związku zawodowego z rejestru] 1. Sąd rejestrowy w razie...