Sondaż - strona 24

Rozkład dwuwymiarowy - zadania

  • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
  • dr Katarzyna Kocot-Górecka
  • Statystyka
Pobrań: 63
Wyświetleń: 847

. Przyjąć α=0,1 b) Czy przy innym poziomie istotności nastąpi zmiana decyzji weryfikacyjnej ? 6. W sondażu...

Statystyka opisowa - test, (sem III)

  • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
  • Statystyka opisowa
Pobrań: 371
Wyświetleń: 1764

Y | X jest funkcją rosnącą TAK / NIE M. Wśród mieszkańców pewnej wsi przeprowadzono sondaż na temat...

Zasada suwerenności narodu

  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • dr Agnieszka Bień-Kacała
  • Zasady ustroju politycznego państwa
Pobrań: 469
Wyświetleń: 2429

, wszelkiego rodzaju sondaże. Porównywalne jest z nimi referendum opiniodawcze. (np. konsultacje zmiany granic...

Wykład - Wybory

  • Uniwersytet Warszawski
  • System polityczny RP
Pobrań: 175
Wyświetleń: 875

i ogłaszanie sondaży jest zabronione (art.86) Czego nie wolno - prowadzić kampanii w jednostkach wojskowych...