Sondaż - strona 18

Statystyka z demografią

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Karolina Narkiewicz
 • Statystyka
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1302

. Sondaże wyborcze. Szacowanie statystyczne - ustalanie właściwości nieznanej zbiorowości na podstawie...

Metody badań społecznych wykład

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Aleksander Lipski
 • Socjologia i metody badań socjologicznych
Pobrań: 1337
Wyświetleń: 4438

w przypadku badań społecznych sytuacja jest diametralnie odmienna, przykładem mogą być przedwyborcze sondaże...

Zbiór wykładów

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Dorota Bukowska
 • Kształtowanie wizerunku pracodawcy
Pobrań: 203
Wyświetleń: 1372

. rynku pracy Do oceny wew. wizerunku pracodawcy służy SONDAŻ OPINII PRACOWNIKÓW: Rzetelność sondażu...

Agresja

 • prof. dr hab. Piotr Piotrowski
 • Metodologia badań I
Pobrań: 378
Wyświetleń: 2835

(1992), zawiera pytania mierzące agresję dizyczną i werbalną Sondaż doświadczeń seksualnych, dostarcza...

Organizacja wyborów.

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr hab. Jarosław Szymanek
 • Konstytucyjny system organów państwowych
Pobrań: 112
Wyświetleń: 847

, jeśli zakłóca to pracę, oraz na terenie jednostek wojskowych, zakaz podawania sondaży w ostatniej dobie...

Badania społeczne w praktyce

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Maria Winc_awska
 • Metody i techniki badawcze w socjologii
Pobrań: 2275
Wyświetleń: 3983

” lub „reprezentatywne” dla populacji, z której zostały wybrane. Nie można go uniknąć. Dotyczy często sondaży...

Organizacja wyborów

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Anna Panek
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 119
Wyświetleń: 2821

, jeśli zakłóca to pracę, oraz na terenie jednostek wojskowych, zakaz podawania sondaży w ostatniej dobie...