Sofiści - strona 37

Elementy Filozofii

 • Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
 • Filozofia
Pobrań: 49
Wyświetleń: 2723

filozoficznych. Największe dzieła to: Państwo, Prawda, Sofista-Polityk, Prawo, Fedon. Według Platona byt to idee...

Pytania do egzamin z logiki

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Jerzy Zamojski
Pobrań: 385
Wyświetleń: 3248

rozwinęła badania nad antynomiami i wypracowała ujęcie implikacji jako funkcji prawdziwościowej. Sofiści...

Poezja Młodej Polski

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Historia literatury jidysz
Pobrań: 224
Wyświetleń: 1337

., których doświadcza jednostka, są tylko częściami jej umysłu. Za twórcę owego poglądu uważany jest sofista Gorgiasz...

Od starożytności do KEN-opracowanie

 • Uniwersytet Przyrodniczo–Humanistyczny w Siedlcach
 • dr Aneta Niewęgłowska
 • Historia wychowania i myśli pedagogicznej
Pobrań: 0
Wyświetleń: 0

obywatelskie i polityczne. W dwudziestym roku życia stawał się on pełnoprawnym obywatelem. SOFIŚCI SOKRATES...

Nauki o komunikowaniu - notatki

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • ks. dr Zenon Hanas
 • Nauki o komunikowaniu
Pobrań: 1134
Wyświetleń: 2114

2012-01-07  1  Nauki o komunikowaniu   Szkicownik pomocny do nauki  Tylko do użytku wewnętrznego    Wydawnictwa periodyczne   „Zeszyty Prasoznawcze" (od 1956)   „Rocznik Histori  Prasy Polskiej" (od 1998)    „Studia Medioznawcze" (od 2000)    „Media i Kultura" (od 2006)    „Rocznik Prasoznaw...

Erystyka Schopenhauera

 • Uniwersytet Wrocławski
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1827

się i doskonalenie rozumu (Fajdros, Sofista, Państwo). Podobnie Arystoteles, choć miał on zrazu używać terminu...