Sofiści - strona 28

Filo - notatki

 • Filozofia
Pobrań: 49
Wyświetleń: 6209

do postrzegania i dedukcyjną (dialektyczną) metodą filozofowania. II okres filozofii Starożytnej SOFIŚCI...

FILOZOFIA notatki

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • prof. dr hab. Edward Jeliński
Pobrań: 1547
Wyświetleń: 9730

jego realizacji było poddawane krytyce ze strony sofistów - którzy wskazywali, że zasady społ. działania...

PEDAGOG SZKOLNY- pedagogika

 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Pedagogika
Pobrań: 203
Wyświetleń: 2555

reformatorsko-rewolucyjną a zwłaszcza sofiści (dosłownie: uczeni, mędrcy). Ich radykalne, wystąpienia i poglądy...

Plotyn - „Enneady” - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Franciszek Gołembski
 • Filozofia
Pobrań: 147
Wyświetleń: 2520

pozostałych hipostaz, a zwłaszcza do umysłu. Kategorie te Plotyn zaczerpnął z platońskiego „Sofisty...

Analityczna koncepcja prawa

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Mikołaj Rakoczy
 • Filozofia prawa
Pobrań: 217
Wyświetleń: 1533

(Księga Rodzaju i sofiści) 3. „Zwrot językowy” - uznanie samodzielności języka, poznanie świata poprzez...

Platon - Fajdros

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
Pobrań: 280
Wyświetleń: 1694

Platona). Sokrates zwraca się też przeciwko sofistom, których interesuje jedynie prawdopodobieństwo...

Tragedia grecka

 • Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Pobrań: 182
Wyświetleń: 2338

pomysły w swoich dramatach- czerpał sporo z filozofii sofistów - jego życie uznaje się za nieszczęśliwe...

Ksenofanes i eleaci

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Historia filozofii
Pobrań: 70
Wyświetleń: 2408

sformułowania w dialogu Platona „Sofista”. Sformułowanie to nie jest jednak oparte na historii filozofii...