Sofiści - strona 28

Filo - notatki

 • Filozofia
Pobrań: 42
Wyświetleń: 6202

do postrzegania i dedukcyjną (dialektyczną) metodą filozofowania. II okres filozofii Starożytnej SOFIŚCI...

FILOZOFIA notatki

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • prof. dr hab. Edward Jeliński
Pobrań: 1393
Wyświetleń: 9233

jego realizacji było poddawane krytyce ze strony sofistów - którzy wskazywali, że zasady społ. działania...

PEDAGOG SZKOLNY- pedagogika

 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Pedagogika
Pobrań: 189
Wyświetleń: 2499

reformatorsko-rewolucyjną a zwłaszcza sofiści (dosłownie: uczeni, mędrcy). Ich radykalne, wystąpienia i poglądy...

Plotyn - „Enneady” - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Franciszek Gołembski
 • Filozofia
Pobrań: 133
Wyświetleń: 2471

pozostałych hipostaz, a zwłaszcza do umysłu. Kategorie te Plotyn zaczerpnął z platońskiego „Sofisty...

Analityczna koncepcja prawa

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Mikołaj Rakoczy
 • Filozofia prawa
Pobrań: 203
Wyświetleń: 1484

(Księga Rodzaju i sofiści) 3. „Zwrot językowy” - uznanie samodzielności języka, poznanie świata poprzez...

Platon - Fajdros

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
Pobrań: 266
Wyświetleń: 1638

Platona). Sokrates zwraca się też przeciwko sofistom, których interesuje jedynie prawdopodobieństwo...

Tragedia grecka

 • Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Pobrań: 175
Wyświetleń: 2289

pomysły w swoich dramatach- czerpał sporo z filozofii sofistów - jego życie uznaje się za nieszczęśliwe...

Ksenofanes i eleaci

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Historia filozofii
Pobrań: 56
Wyświetleń: 2394

sformułowania w dialogu Platona „Sofista”. Sformułowanie to nie jest jednak oparte na historii filozofii...