Sofiści - strona 25

Sokrates

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Filozofia
Pobrań: 343
Wyświetleń: 1204

jak inni nauczyciele, np. sofiści, i choć pobierał honoraria za swoją naukę, to jednak cierpiał...

Wykłady

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Dobrosław Kot
 • Filozofia
Pobrań: 2051
Wyświetleń: 3500

do postrzegania i dedukcyjną (dialektyczną) metodą filozofowania. II okres filozofii Starożytnej SOFIŚCI...

Postacie w filozofii politycznej

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Edyta Balcerek
 • Filozofia polityczna
Pobrań: 21
Wyświetleń: 700

Sofiści część, że tylko prawo stanowione, część, że istnieje prawo natury-tak czy inaczej...

Opracowanie postaci

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. dr hab. Janusz Justyński
 • Historia doktryn polityczno-prawnych
Pobrań: 280
Wyświetleń: 1022

sobie cyników za ich pogardę dla dóbr materialnych; poddawał też w wątpliwość pochodzącą od sofistów wersję...

Historia filozofii - skrypt

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. Gołembski
 • Historia filozofii
Pobrań: 693
Wyświetleń: 1148

z nimi związane Sofiści sofiści (z gr. „mądrzy ludzie”) to nauczyciele mądrości pojawili się w Atenach...

Arystoteles i Platon

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Filozofia
Pobrań: 427
Wyświetleń: 2450

, e) późniejsze z nich skierowane są przeciw sofistom. Do tej pierwszej grupy należy Eutyfron, Laches...

Filozofia 1

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Filozofia
Pobrań: 154
Wyświetleń: 6685

.Sofista-byt. Tytuły zazwyczaj od imienia rozmo Uczen Sokratesa. Miał duze ambicje literackie. Chciał...