Soczewka - strona 47

Ultrasonografia

  • Biofizyka
Pobrań: 133
Wyświetleń: 2310

prawie prostoliniowo, co pozwala na ich skupienie lub rozpraszanie za pomocą soczewek, czy też zwierciadeł akustycznych...

Ultrasonografia

Pobrań: 49
Wyświetleń: 917

prawie prostoliniowo, co pozwala na ich skupienie lub rozpraszanie za pomocą soczewek, czy też zwierciadeł akustycznych...

Technika cieplna

  • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Pobrań: 147
Wyświetleń: 2037

WILGOTNOŚĆ Wilgotność bezwzględna objętościowa jest to masowa zawartość wilgoci w 1m3 wilgotnego powietrza. Wilgotność ta jest równa gęstości pary wodnej przy danej temperaturze ρp [kg/m3]. Wilgotność bezwzględna masowa, tzw. zawartość wilgoci, jest to masa wilgoci przypadająca na 1kg powietrza su...

Psychologia 2

  • Uniwersytet Rzeszowski
  • Psychologia
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1330

i dwudziestego ósmego dnia można rozpoznać soczewkę oka. Już dwudziestego pierwszego dnia rurkowate serce pompuje...

Treść z ćwiczeń z teoretycznych podstaw wychowania

  • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Pobrań: 273
Wyświetleń: 2954

ORTODYDAKTYKA- to dział dydaktyki, którego zadaniem jest ustalenie celów, zasad i procesów nauczania jednostek odchylonych od normy, jednostek upośledzonych. Celem ortodydaktyki jest przystosowanie procesu nauczania do indywidualnych możliwości i potrzeb psychofizycznych jednostki. Ortodydaktyka jes...

Biochemia funkcjonalności tkanek

  • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
  • dr Kamila Stach
Pobrań: 952
Wyświetleń: 2877

. Często następuje przesunięcie soczewki fibrylina - duża glikoproteina, składnik miofibryl Fibronektyna...

Psychologia zdrowia i choroby

  • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
  • dr hab. Tadeusz Ostrowski
  • Psychologia zdrowia i choroby
Pobrań: 889
Wyświetleń: 3892

...Zasadnicze nurty tematyczne wykładu - tradycje i źródła psychologii zdrowia - przedmiot i obszar psychologii zdrowia - wpływ różnic indywidualnych na stan zdrowia - wzór zachowania a stan zdrowia - wpływ czynników sytuacyjnych i środowiskowych na stan zdrowia (środowisko pracy, ro...