Socjalizacja pierwotna przykłady - strona 21

Socjologia Edukacji - wykłady i ćwiczenia

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Urszula Kusio
 • Socjologia edukacji
Pobrań: 560
Wyświetleń: 4711

taki sam paradygmat ) SOCJALIZACJA Jest to pojęcie najmłodsze , pojawia się dopiero u schyłku XIX wieku w literaturze...

Socjologia - Lipski Aleksander

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Aleksander Lipski
 • Socjologia
Pobrań: 1750
Wyświetleń: 2870

wchodzi w kontakt, wyróżniamy dwa rodzaje socjalizacji: pierwotną - to ta której efektem...

Testy z socjologii

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Socjologia
Pobrań: 448
Wyświetleń: 5215

studenckiej Socjalizacja wtórna jednostek opiera się głównie na : internalizacji stratyfikacji mechanizmach...

Odmiany grup społecznych

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr inż. Maria Siwek
 • Socjologia
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1001

oczywiste, które narzuca od razu wskazany wyżej przykład ‐ rodzina i naród ‐ to wielkość, albo inaczej...

Szkice z teorii kultury-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr inż. Bogusław Malinowski
 • Socjologia
Pobrań: 91
Wyświetleń: 651

wspólnymi urządzeniami technicznymi (na potrzeby pierwotne odpowiada pierwotna organizacja instytucjonalna...

Pedagogika - wykłady

 • Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki
 • Pedagogika ogólna
Pobrań: 441
Wyświetleń: 5488

pojęć pedagogicznych, można wyróżnić pewne nazwy i znaczenie pierwotne, z których ukształtowała...

Zjawisko strachu i lęku

 • dr Krystyna Golonka
 • Psychologia emocji i motywacji
Pobrań: 294
Wyświetleń: 1659

mechanizmy przetwarzania równoległego (pierwotne przetwarzanie niezależne od czujności, podzielności uwagi...