Socjalizacja pierwotna a dalszy rozwój jednostki - strona 9

Ściągi z socjologii

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Socjologia
Pobrań: 112
Wyświetleń: 2177

rozwoju społeczeństwa. Przenikanie kultur dokonuje się : a)przez kontakty pomiędzy jednostkami...

Psychologia rozwoju człowieka

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Psychologia ogólna
Pobrań: 448
Wyświetleń: 2114

: Autorzy tych koncepcji poszerzają podział Piageta na etapy rozwojowe o dalsze okresy życia jednostki...

Pedagogika krytyczna

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Psychologia ogólna
Pobrań: 616
Wyświetleń: 3430

z sfery publicznej oraz edukacji. Habitus kapitał kulturowy jednostki , wszystko to co przejmujemy...

Aposterioryczne komponenty oceniania

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Psychologia emocji i motywacji
Pobrań: 21
Wyświetleń: 595

stany emocjonalne wyłaniają się w określonym porządku, albo zgodnie z zapotrzebowaniem jednostki. Rozwój...

Socjologia - hasla

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Jadwiga Sobol
 • Socjologia
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1190

od interpretacji tego zachowania, a więc od przyjętej definicji sytuacji, dalsza reakcja jednostki przebiegać...

Socjologia - Rzeczywistość społeczna

 • Uniwersytet Przyrodniczo–Humanistyczny w Siedlcach
 • dr Monika Jasińska
 • Socjologia
Pobrań: 2184
Wyświetleń: 6958

regulacyjne czynności człowieka Socjalizacja, kształtowanie osobowości jednostki i postawy Wpływ kultury...