Socjalizacja pierwotna a dalszy rozwój jednostki - strona 5

Obszary rozwoju.

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Rajmund Foryś
 • Teoria wychowania
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1477

temperamentu jednostki. One wyznaczają gotowość do uczenia się i poziom dojrzałości. W trakcie rozwoju...

Kultura polityczna (1)

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Socjologia ogólna
Pobrań: 112
Wyświetleń: 931

można określić mianem wymiarów KP. Kształtują się one w ramach procesów socjalizacji politycznej jednostek i grup...

Od działań społecznych do interakcji

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr inż. Maria Siwek
 • Socjologia
Pobrań: 112
Wyświetleń: 931

problem socjologii uważał relację jednostki i społeaeństwa. Oba rodzaje bytów są nierozdzielne, stanowią...

Grupy społeczne 3

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Socjologia ogólna
Pobrań: 7
Wyświetleń: 826

do której jednostka wchodzi w procesie socjalizacji pierwotnej. Przykładem takiej grupy jest rodzina. Grupy pierwotne...

Wykład - grupa społeczna

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Anna Midera
 • Socjologia
Pobrań: 154
Wyświetleń: 735

do której jednostka wchodzi w procesie socjalizacji pierwotnej. Przykładem takiej grupy jest rodzina. Grupy pierwotne...

Wprowadzenie do socjologii

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Socjologia ogólna
Pobrań: 427
Wyświetleń: 1169

. Za końcową fazę socjalizacji pierwotnej uznawane jest pojawienie się w świadomości jednostki pojęcia...