Socjalizacja pierwotna a dalszy rozwój jednostki - strona 15

Socjologia

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Socjologia
Pobrań: 231
Wyświetleń: 10409

jednostki, podgrupy i inne elementy składowe grupy w jedną całość zdolną do trwania i rozwoju. kontrola...

Psychologizm

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Historia Socjologii
Pobrań: 252
Wyświetleń: 1666

środowisko jednostki (problematyka kultury) Posługiwał się analogią między rozwojem indywiduum a rozwojem...

Dzieciństwo

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Socjologia
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1876

Znaczenie dzieciństwa w procesie socjalizacji i wychowania Śledząc rozwój dziecka...

Socjologia - Kultura

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Socjologia
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1799

osobowości społecznej osobowość społeczna - to wynik procesu socjalizacji, to zespół trwałych cech jednostki...

Socjologia ogólna - wprowadzenie

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Sebastian Kozłowski
 • Socjologia
Pobrań: 266
Wyświetleń: 1078

jednostki społecznej, w socjalizacji pierwotnej są to rodzice lub rzadziej opiekunowie, w socjalizacji...

Wiek przedszkolny - opracowanie tematu

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • mgr Joanna Cie_likowska
 • Pedagogika
Pobrań: 462
Wyświetleń: 1708

jednostki i pociągają za sobą przemiany sprawności motorycznych, poznawczych, emocjonalnych i społecznych...