Skorupa ziemska - strona 45

Gazy w wodzie morskiej

 • Akademia Morska w Gdyni
 • Wpływ falowania
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1204

oraz podmorskich wyziewów i ekshalacji gazów z wnętrza skorupy ziemskiej (w których CO 2 obok pary wodnej stanowi...

Miedź - wykład

 • Politechnika Śląska
 • Materiałoznawstwo z elementami chemii
Pobrań: 133
Wyświetleń: 840

, który występuje w skorupie ziemskiej w postaci związków chemicznych, głównie z tlenem, żelazem i siarką. Miedziane...

Historia Ziemi - wykład

 • Politechnika Śląska
 • Geografia usług
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1610

do ok. 13 km. Platforma jest to wycinek skorupy ziemskiej zbudowany ze krystalicznego podłoża i płyty...

Skały osadowe - wykład

 • Politechnika Śląska
 • Geografia usług
Pobrań: 231
Wyświetleń: 672

. Procesy te zachodzą na powierzchni Ziemi lub na niewielkich głębokościach w skorupie ziemskiej...

Azbest w środowisku - wykład

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Adam Rutkowski
 • Zagrożenia cywilizacyjne dla środowiska i zrównoważony rozwój
Pobrań: 28
Wyświetleń: 791

azbestem Źródła naturalne: zanieczyszczenia skorupy ziemskiej, zanieczyszczenia złóż: węgla kamiennego...