Skorupa ziemska - strona 34

Chemia wody egzamin

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Chemia wody
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1232

jest zbudowana skorupa ziemska, także Księżyc i meteoryty. Jako minerały syntetyczne określa się uzyskiwane...

System GPS

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Geodezja
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1092

(nutacja, ruch bieguna, UT1UTC) • przemieszczenia punktów - ruch płyt tektonicznych, pływy skorupy...

Zakres ekologii - wykład.

 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Inżynieria materiałowa i konstrukcja urządzeń
Pobrań: 189
Wyświetleń: 2163

gazów zwanych powietrzem. Gleba (pedosfera) - zwietrzała warstwa skorupy ziemskiej (do 2 m miąższości...

Geografia - wykłady, dr Luchter

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Bogusław Luchter
 • Geografia regionalna świata
Pobrań: 777
Wyświetleń: 4207

ziemska szeroko rozumiana, to wszystko, co jest na zewnątrz (rzeźba powierzchni) oraz pod powierzchnią...

Geografia ekonomiczna cz.2

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Geografia ekonomiczna
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1211

ziemska szeroko rozumiana, to wszystko, co jest na zewnątrz (rzeźba powierzchni) oraz pod powierzchnią...

Geografia ekonomiczna (12 stron)

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Geografia ekonomiczna
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1134

ziemska szeroko rozumiana, to wszystko, co jest na zewnątrz (rzeźba powierzchni) oraz pod powierzchnią...

Metamorfizm II

 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • dr inż. Tomasz Bartuś
 • Geologia ogólna
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1680

połacie wierzchnich warstw skorupy ziemskiej mogą się znaleźć na znacznej głębokości, to jest w warunkach...

Cele niższego rzędu - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. Marek Wąsowicz
 • Ekonomika środowiska i zasobów naturalnych
Pobrań: 56
Wyświetleń: 693

Gleba - biologicznie czynna warstwa skorupy ziemskiej, na której może występować życie roślin (dzięki...