Skarpa - strona 35

Grunty budowlane

  • Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1813

nie- spoistych jest równy kątowi stoku natura- lnego φn - kąt pod jakim utrzymuje się φ = φn skarpa luźno...

Ogrody za czasów barokowych

  • Uniwersytet Wrocławski
  • Architektura krajobrazu
Pobrań: 224
Wyświetleń: 1554

jest to płaski trawnik z obniżoną częścią środkową o zarysach geometrycz­nych, podkreśloną małą skarpą ziemną...

Pas drogowy - artykuły.

  • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  • Infrastruktura techniczna miasta
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1799

urządzeń zastępujących obowiązujące znaki drogowe; 7) niszczenia rowów, skarp, nasypów i wykopów...

świętokrzyski pn referat ćwiczenia

  • Politechnika Opolska
  • dr Barbara Woś
  • Turystyka na obszarach chronionych
Pobrań: 42
Wyświetleń: 3514

i Skarpę Zapusty (od roku 1996). W 1950 r. część pasma Gór Świętokrzyskich nazwano Puszczą Jodłową...

Prawna ochrona pracy - projekt

  • Politechnika Gdańska
  • Prawna ochrona pracy
Pobrań: 21
Wyświetleń: 847

przed upadkiem  roboty wykonywane w wykopach ziemnych, przeprowadzane są z nachyleniem skarpy stosownym do kąta...