Skarpa - strona 33

Formy ochrony przyrody - omówienie

  • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
  • Bezpieczeństwo Państwa
Pobrań: 35
Wyświetleń: 462

nieużytkowanej roślinności, starorzecza, wychodnie skalne, skarpy, kamieńce, siedliska przyrodnicze...

Budynki wkopane w ziemię - omówienie

  • Politechnika Wrocławska
  • dr inż. Andrzej Henryk Batog
  • Budownictwo podziemne
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1085

mającą okna w normalnym poziomie, jeżeli domek jest zagłębiony we wzgórzu, skarpie lub wydmie. Dodatkowym...

Znaki umowne wg K-1

  • Politechnika Gdańska
  • Jakub Janowski
  • Systemy informacji przestrzennej
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1736

uzupełniająca a b Warstwica pogrubiona Skarpa umocniona (kreski krótkie sięgają do połowy szer. skarpy, odstęp...

Tunele - podstawa prawna.

  • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  • Infrastruktura techniczna miasta
Pobrań: 35
Wyświetleń: 637

) skarpę nasypu lub ścianę usytuowaną naprzeciw wejść, 2) zadrzewienie lub zakrzewienie wokół wejść, 3...