Skarpa - strona 29

Struktura przestrzenna miasta

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • prof. dr hab. Anna Harańczyk
 • Ekonomika miast i regionów
Pobrań: 707
Wyświetleń: 2415

przemysłowe, zabudowa jednorodzinna, zabudowa rozproszona granice i krawędzie(edge) - rzeka, skarpa, linia...

Drążenie wyrobiska w masywie skalnym

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. inż. Anna Siemińska-Lewandowska
 • Podstawy budownictwa podziemnego
Pobrań: 42
Wyświetleń: 728

sprężenie gruntu kotwiarni gruntowymi, * sztywne podparcie skarp wykopu ścianami oporowymi, • petryfikacja...

Pomiary geodezyjne i kontrolne

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. inż. Anna Siemińska-Lewandowska
 • Podstawy budownictwa podziemnego
Pobrań: 28
Wyświetleń: 728

udostępniają­cych, śctan osłonowych wykopów, krawędzi skarp itp., • przeniesienie rzędnych spągu, podłoża budowli...

Przygotowania techniczne

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. inż. Anna Siemińska-Lewandowska
 • Podstawy budownictwa podziemnego
Pobrań: 28
Wyświetleń: 469

wy­kopów w skarpy w rejonach portali oraz lokalizację wyrobisk udostępniających - sztolni i szybów - wzdłuż...

Przeznaczenie osadów - wykład

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • prof. dr hab. Ewa Kurek
 • Metody biotechnologiczne w ochronie środowiska
Pobrań: 35
Wyświetleń: 630

zdegradowanych takich jak: wyrobiska, wysypiska, hałdy, formowanie skarp i nasypów, a także łatwe nawożenie...

Budowa zloża

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Geotechnika
Pobrań: 84
Wyświetleń: 2247

są: • • • • badania geofizyczne naturalne odsłonięcia warstw skalnych - skarpy, osuwiska sztuczne odsłonięcia...

Gleboznawstwo - wykład 6

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr hab. Lucjan Wyka
 • Gleboznawstwo
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1274

zróżnicowania na poziomy genetyczne. Tworzą się one z materiału mineralnego nasypów, wyrobisk, zwałowisk i skarp...