Skandynawia - strona 34

note /search

ZZL Zarządzanie Zasobami Ludzkimi

  • Zarządzanie zasobami ludzkimi w gminie i regionie
Pobrań: 168
Wyświetleń: 5145

Dokument ma 60 stron i opisuje zagadnienia i problemy takie jak: cele i ewolucja zarządzania kadrami, marketing personalny, funkcje zarządzania kadrami, polityka personalna i jej podmioty, teczka akt osobowych, mapa decyzji kadrowych, etapy i modele wg Pocztowskiego, modele polityki personalnej wg ...

Zarządzanie zasobami ludzkimi opracowanie

  • Zarządzanie zasobami ludzkimi w gminie i regionie
Pobrań: 56
Wyświetleń: 2100

Zarządzanie kadrami. Cele, funkcje i ewolucja zarządzania kadrami, marketing personalny, zasady polityki personalnej, podmioty polityki personalnej, zadania służby personalnej, teczka akt osobowych, mapa decyzji kadrowych, organizacja funkcji personalnej przedsiębiorstwa, etapy i modele wg Pocztowsk...

Geologia złożowa - materiały

  • Politechnika Wrocławska
  • Geologia złożowa
Pobrań: 658
Wyświetleń: 4487

Bursztyn * lasy „bursztynowe” (Anglia(W.B.), Skandynawia, Bałtyk) * górny eocen-miocen (30 mln) *żywica...

Wykładnia prawa - skrypt

  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • Logika dla prawników
Pobrań: 1904
Wyświetleń: 5516

się na: doktrynę. UK - długo nie można było korzystać z materiałów przygotowawczych (to się zmieniło). Skandynawia...

Esej demografia

  • Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Informatyczna w Warszawie
  • Demografia
Pobrań: 168
Wyświetleń: 3997

naturalnych, jak w Kanadzie czy Skandynawii, gdzie warstwa ziemi spoczywa na granitowym trzonie - stają...

Droga w krajobrazie

  • Uniwersytet Wrocławski
  • Architektura krajobrazu
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1589

funkcjonalistycznych Wpływy Sittego dostrzegamy w Niemczech, Skandynawii...