Skalowanie - strona 25

Planowanie taktyczne- opracowanie

 • Politechnika Śląska
 • Planowanie i sterowanie produkcją
Pobrań: 448
Wyświetleń: 2996

kolejnych lub zachodzących na siebie czynności skalowany w jednostkach czasu, plan terminów wykonania zadań...

Egzamin - socjologia

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Socjologia
Pobrań: 350
Wyświetleń: 2695

. Są one zestawione w pewnej kolejności i wszystkie razem tworzą skale pomiaru. Skalowanie jest to rozmieszczenie...

Socjologia - Rzeczywistość społeczna

 • Uniwersytet Przyrodniczo–Humanistyczny w Siedlcach
 • dr Monika Jasińska
 • Socjologia
Pobrań: 2380
Wyświetleń: 7336

z instrukcją? Pytania, klasyfikacje i kategoryzacje Grupowanie - przyporządkowywanie Skalowanie - nadawanie...

Zagrożenia cywilizacyjne - zaliczenie

 • Politechnika Wrocławska
 • prof. dr hab. inż. Jan Rutkowski
 • Zagrożenia cywilizacyjne dla środowiska i zrównoważony rozwój
Pobrań: 0
Wyświetleń: 0

skalowania wyróżnia się cztery podstawowe skale pomiarowe: (nominalną, porządkową (rangową), interwałową...

Diagnoza psychologiczna-wykłady

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Sylwia Szymańska
 • Diagnoza psychologiczna
Pobrań: 1267
Wyświetleń: 5075

coś tam i przypomnij sobie dzień wczorajszy, czy byłeś smutny, w skali 1-6) • skargi somatyczne (też można skalować...

Badanie drgań swobodnych

 • Politechnika Warszawska
 • dr Waldemar Samborski
 • Mechanika techniczna
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1547

) – służy do konfiguracji wykresu na ekranie (skalowanie osi x i y, zoom, położenie kursorów, przesuwanie...

Grafika komputerowa - wykłady

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Grafika komputerowa
Pobrań: 392
Wyświetleń: 3871

wartości, nie ma konieczności normalizacji obrazu (skalowania jasności). Wadą tej transformacji...