Składka ubezpieczeniowa - strona 36

FINANSE opracowania SUM UEK

 • prof. dr hab. Krystyna Ciuman
 • Finanse
Pobrań: 1302
Wyświetleń: 4354

, składka ubezpieczeniowa, pojawiły się nowe instrumenty finansowe związane z rozwojem stosunków...

Podatek i jego funkcje

 • Finanse publiczne
Pobrań: 126
Wyświetleń: 4228

akcyzowy Do szeroko rozumianych podatków pośrednich zaliczamy także: cła, składkę ubezpieczeniową społeczną...

Finanse publiczne

 • Finanse
Pobrań: 91
Wyświetleń: 2282

dokonuje się za pośrednictwem budżetu poprzez system podatków, pożyczek, składek ubezpieczeniowych...

Analiza bilansu, rachunku wyników, przepływów finansowych

 • Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie
 • Analiza finansowa
Pobrań: 266
Wyświetleń: 3710

W dokumencie znajduje się szczegółowa charakterystyka takich pojęć jak: bilans, rachunek wyników, rachunek przepływów finansowych. Dodatkowo w dokumencie zawarte są również schematy i tabele pozwalające na usystematyzowanie treści zawartej w pracy oraz przykładowe zadania dotyczące bilansu wraz z r...

Podstawy inwestowania - notatki z ćwiczeń z całego semestru

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • mgr Marcin Tomecki
 • Podstawy inwestowania
Pobrań: 994
Wyświetleń: 6594

Są to notatki i zadania domowe z ćwiczeń z podstaw inwestowania z II semestru, I roku finansów i rachunkowości. Podstawy inwestowania – zadanie 8Temat: Fundusze inwestycyjne1st. Definicja, rodzaje, klasyfikacja a. Fundusz inwestycyjny – forma zbiorowego lokowania środków pieniężnych wpłaconych prz...

Polityka ekonomiczna

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1827

W skład notatki wchodzi omówienie różnych funkcji polityki ekonomicznej. Główne zagadnienia poruszane w notatce: funkcje polityki ekonomicznej w różnych systemach społeczno-gospodarczych, cele i uwarunkowania polityki ekonomicznej, przedmiot oddziaływania polityki ekonomicznej, ewolucja doktry...

Mikroekonomia

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Zofia Mierzwa
 • Mikroekonomia
Pobrań: 343
Wyświetleń: 4389

amortyzacji, ochrony, koszty dzierżawy obiektów, koszty kredytów, składki ubezpieczeniowe. Koszty zmienne...

Pytania testowe na egzamin

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Jarosław Marczak
 • Finanse
Pobrań: 2961
Wyświetleń: 5026

) składki ubezpieczeniowe c) odsetki kredytowe 46. Strumienie pieniężne redystrybucyjne to: a) subwencje b...