Składka ubezpieczeniowa - strona 34

Artykuły o bezrobociu-opracowanie

  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • Robert Oktaba
  • Ekonomia
Pobrań: 14
Wyświetleń: 364

obowiązkowymi składkami ubezpieczeniowymi. Uchwalona latem ub. roku ustawa zakłada dalszy, stopniowy wzrost...

System emerytalny

  • Uniwersytet Wrocławski
  • dr Stanisława Drabek
  • Ubezpieczenia
Pobrań: 42
Wyświetleń: 847

. Uzyskana suma (kapitał początkowy MKUE) będzie powiększana o wpłacane na bieżąco składki ubezpieczeniowe...

Historia Gospodarcza - rozwój

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
  • Historia Gospodarcza
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1673

in. tematyki rozwoju historii gospodarczej, genezy i istoty feudalizmu, dualizmu gospodarczego, kształtowania się układu kapitalistycznego w Europie Zachodniej, rewolucji przemysłowej, rewolucji agrarnej, narodzin kapitalizmu na ziemiach polskich, gospodarki światowej w okresie wojny, świata i Pols...