Składka ubezpieczeniowa - strona 33

Finanse publiczne - wykłady (całość)

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Elżbieta Hławacz-Pajdowska
 • Finanse publiczne
Pobrań: 364
Wyświetleń: 945

publiczne Podatki Inne świadczenia (np. składki ubezpieczeniowe) Pozostałe dochody Opłaty Dochody z mienia...

Vademecum ubezpieczeń

 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1687

działalności gosp. Składka ubezpieczeniowa jest jednym z najistotniejszych pojęć . Trzeba traktować z 2 punktów...

System emerytalny - ubezpieczenia

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Ubezpieczenia
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1120

. Uzyskana suma (kapitał początkowy MKUE) będzie powiększana o wpłacane na bieżąco składki ubezpieczeniowe...

Historia Gospodarcza - notatki

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • dr hab. Małgorzata Maria Słodowa-Hełpa
 • Historia Gospodarcza
Pobrań: 1680
Wyświetleń: 4795

Pojawiają się takie pojęcia jak feudalizm, dualizm gospodarczy (agrarny), kapitalizm handlowy, system folwarczno-pańszczyźniany, kapitalizm wolnokonkurencyjny, rewolucja przemysłowa, rewolucja agrarna, kapitalizm monopolistyczny. Opisana jest także historia gospodarki Polski, Europy i świata w XXw....

Ubezpieczenia - pytania i odpowiedzi

 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Ubezpieczenia społeczne
Pobrań: 161
Wyświetleń: 2156

ubezpieczającego.dal określenia szkodowości zakładu ubezpieczeń wylicza się wskaźnik szkodowości składki...

Ekonomia - zagadnienia

 • Ekonomia
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1407

W dokumencie znajdziemy liczne wykresy, wzory i graficzne prezentacje danych. Na początku opisano obszernie problem inflacji. Omówione zostały tu przyczyny, rodzaje i skutki inflacji, pojawiają się też zagadnienia: inflacja podażowa, inflacja strukturalna, inflacja dochodowa i inflacja ukryta, ...

Finanse - notatki z ćwiczeń z całego semestru

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • mgr Anna Badura-Mojza
 • Finanse
Pobrań: 1344
Wyświetleń: 6545

Są to notatki i zadania domowe z ćwiczeń z finansów z II semestru, I roku finansów i rachunkowości. Test wyboru 1.Finanse publiczne gromadzone są dobrowolnie, w celu realizacji potrzeb P F indywidualnych.2.Funkcja kontrolna finansów polega na dostarczaniu budżetowi środków na P F funkcjonowanie...

Makroekonomia w tabelkach

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Makroekonomia
Pobrań: 28
Wyświetleń: 910

PRZYCZYNY, RODZAJE I SKUTKI INFLACJI Inflacja - (poch. łac. Inflacio - rozdęcie) podlega mu rynek pieniężny. Mamy doczynienia z nadmiarem pieniądza w obiegu. Inflacja (w podejściu od strony objawów) to proces ciągłego wzrostu ogólnego poziomu cen rynkowych w danym okresie czasu (dekady kwartalne...